utorok 3. februára 2009

Príspevok historických máp k rekonštrukcii vývoja koryta Dunaja na uhorsko-rakúskej hranici (16.-19. storočie).

Pišút, P., 2005. Príspevok historických máp k rekonštrukcii vývoja koryta Dunaja na uhorsko-rakúskej hranici (16.-19. storočie). (Contribution of historical maps to the reconstruction of the Danube channel evolution near the old Hungarian-Austrian border (16th-19th centuries). In Pravda, J. (ed.): Historické mapy, pp. 167-181. In Slovak with English summary, 5 Figs., 23 historical map references, 17 refs.

Dowload pdf (Stiahnuť článok)

Časť toku Dunaja povyše Bratislavy s ostrovmi Grécka niva (Kriechenau) a Potenburská niva (Wottenburger Au), spolu s v tom čase spornými územiami na rukopisnej mapke z r. 1675. Archív mesta Bratislavy, inv. číslo. 1241.

Obr. 2 - Hypotetická rekonštrukcia koryta Dunaja povyše Bratislavy v 17. storočí. Písmeno S označuje lokalizáciu sporných území severne od Cesnakového ramena (znázornených na predchádzajúcej mapke), ktoré neskôr pririekli Wolfsthalu.