pondelok 2. februára 2009

Arcibiskupské hraničné medzníky z roku 1784 v Podunajských Biskupiciach.

Pišút, P., Rác, P., 2001. Arcibiskupské hraničné medzníky z roku 1784 v Podunajských Biskupiciach. Pamiatky a Múzeá, 2: 22-25.

Dowload pdf (Stiahnuť článok)


Najzachovalejší z historických arcibiskupských medzníkov z r. 1784. Spolu s ďalšími pôvodne označovali istý úsek hranice lužného lesa, patriaceho zemepánovi Biskupíc, ostrihomskému arcibiskupovi (A.E.S. = ArchiEpiscopus Strigoniensis). Osadenie medzníkov nasledovalo po pridelení časti predtým "zakázaného" lesa biskupičanom, ako výsledok nového usporiadania vzťahov medzi zemepánom a poddanými po prijatí urbáru.

Druhý biskupický medzník z roku 1784. Stav na jar r. 2008. Foto © P.Pišút.

...a na jeseň 2009. Celých 224 rokov stál v lužnom lese, odolávajúc zubu času, aby sa nakoniec stal obeťou súčasných necitlivých metód hospodárenia (nielen) v lužnom lese, ktoré bezohľadne menia a stierajú pôvodný ráz terénu riečnej nivy. Po vyťažení susedného lesného porastu holorubom medzník skončil zasypaný pod hromadou haluziny a ťažobných zvyškov, nahrnutých buldozérom na okraj vyťaženej plochy v rámci tzv. "celoplošnej prípravy pôdy" na novú výsadbu. Foto © P.Pišút, 16.11.2008.

Tretí arcibiskupský medzník pre zmenu podáva smutné svedectvo o "kultúre" neznámych vandalov. Medzník, roky zvalený na zemi, bol opäť slávnostne vztýčení pri príležitosti rozšírenia prírodnej rezervácie Gajc v roku 2004. Padne aj on za obeť buldozérom?

Z druhej polovice 18. storočia pochádzajú aj dva historické medzníky v obci Berg (Rakúsko), ktoré sú súčasťou pamätníka, pripomínajúceho dvojnásobné spustošenie obce Turkami. Ukážka citlivého prístupu k drobným historickým artefaktom a k vlastnej histórii z lokality, vzdialenej vzdušnou čiarou len 13 km od Podunajských Biskupíc.

Berg, historický medzník z roku 1761, polodetail.