streda 4. februára 2009

Zmena bratislavského Dunaja podľa historických máp.

Pišút, P. 1997. Zmena bratislavského Dunaja podľa historických máp. In Kováčová, M. (ed.) Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie (Bratislava 24. – 25. 4. 1997). Bratislava, Kartografická spoločnosť SR, Slovenský národný archív, 1997. S. 103-114.

Download pdf (Stiahnuť článok)