štvrtok 23. januára 2014

Unikátna pohľadnica. Letecká snímka Bratislavy zo začiatku 20. storočia.

Pišút, P. 1998. Unikátna pohľadnica. Letecká snímka Bratislavy zo začiatku 20. storočia (An unique postcard. Aerial view of Bratislava from early 20th century). Quark, č. 8, s. 23 - 25.

Letecká snínka Bratislavy z roku 1905 vo forme dobovej pohľadnice je skutočným unikátom. Má jedinečnú historickú hodnotu aj z obsahovej stránky. Zachytáva totiž v detailnej podorbnosti priestor Bratislavy pred ďalekosiahlymi, nezvratnými zmenami a súvislou zástavbou pôvodnej pririečnej krajiny, ktoré od základov vyvrátili podobu starého sveta.

Stiahni si článok (Download paper)utorok 21. januára 2014

Keď rieky väznil ľad. Príbeh "bežnej" dunajskej povodne obdobia Malej doby ľadovej

Pišút, P., Čejka, T. 2011. Keď rieky väznil ľad. Príbeh "bežnej" dunajskej povodne obdobia Malej doby ľadovej (Rivers imprisoned in the Ice). Thoe story of "commonplace" Danube flood of the Little Ice Age period). In: Říční krajina /River Landscape 7, Olomouc 2011, s. 136 - 141.

Download paper (Stiahni článok)
Plán, znázorňujúci novovybudovaný úsek petržalskej cestnej hrádze aj zvyšky starej, s úsekom, pretrhnutým pri ľadovej povodni v r. 1809, ktorým vzdutá voda v marci 1826 zaplavila  rozsiahle oblasti pravobrežnej nivy  


Since 1965, the Danube River in Bratislava, Slovakia has not been completely frozen. However, in the past the ice on Slovak rivers was a common phenomenon. But river ice  also signalled the imminent threat of dangerous and hard-to-predict ice floods. Floods due to ice barriers often accompanying ice break-up were common in our latitudes  during periods of  wetter and cooler climate (e. g. Little Ice Age). The ice was responsible for some of the most disastrous floodings in European rivers. Despite the current extent of river regulations and ongoing global warming, the threat of ice-jam floods is far from being over. In this respect, study of past winter type floodings can provide us with precious knowledge of the origin, course and possible consequences of these natural hazards. In this paper we report of so far little known ice-breakup flood of 1826, that occurred in the Danube River, Slovakia. After six weeks of frozen Danube the relatively cold winter eventually ended with the ice disintegration and movement on February 27, 1826. Clogging of the Danube channel with ice resulted into succesive ice jam flooding in the Bratislava reach and in some parts of Žitný ostrov Island. Our findings are based on reports from local newspaper (Preßburger Zeitung) and cartographic evidence.