utorok 3. februára 2009

Z histórie prírodnej rezervácie Gajc.

Pišút, P., 2004. Z histórie prírodnej rezervácie Gajc. From the history of Nature Reserve Gajc. Biskupické Noviny, 4 (2): s. 5.

Dowload pdf (Stiahnuť článok)


Gajc, interiér lužného lesa s topoľom sivým (Populus x canescens), jaseňom (Fraxinus excelsior), javorom horským (Acer pseudoplatanus), drieňom (Cornus mas) a ďalšími drevinami na stanovišti, modelovanom ešte v 18. storočí bočnými ramenami Dunaja.