streda 4. februára 2009

Dunajské ramená v historickom jadre Bratislavy.

Baxa, P., Čejka, T., Hajnalová, M., Pišút, P., Ševčáková, A., 2003. Dunajské ramená v historickom jadre Bratislavy. In: Hašek, V., Nekuda, R., Unger, J. (eds.): Ve službách archeologie IV. : Sborník k 75. narozeninám prof. PhDr. V. Nekudy, DrSc. Brno, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně; Geodrill; Nitra : Archeol. ústav SAV, 2003. S. 135-146.

Download pdf (Stiahnuť článok)

Riečne nánosy výplne bývalého Greslinsgského ramena (súčasť Malého Dunaja, stredovekého Čalova), na mieste dnešnej poisťovne Wüstenrot, Dostojevského rad v Bratislave, datované do 16.-17. storočia.

Vybielená subfosílna lastúra korýtka (Unio sp.), ktoré žilo na dne ramena niekedy v 16. storočí.