utorok 8. apríla 2008

Changes in the Danube riverbed from Bratislava to Komárno in the period prior to its regulation for medium water (1886-1896)

Pišút, P., 2006. Changes in the Danube riverbed from Bratislava to Komárno in the period prior to its regulation for medium water (1886 – 1896). In: Mucha, I.; Lisický, M. J. (eds.): Slovak-Hungarian Environmental Monitoring on the Danube. Bratisalava : Ground Water Consulting, s. 186-190. ISBN 80-968211-4-8.

View article / Čítaj článok online

Obr.V.1.2 - Hypotetická rekonštrukcia rozvetvenia toku Dunaja do hlavných ramien na úseku Bratislava-Komárno v 11.-14. storočí.