štvrtok 23. januára 2014

Unikátna pohľadnica. Letecká snímka Bratislavy zo začiatku 20. storočia.

Pišút, P. 1998. Unikátna pohľadnica. Letecká snímka Bratislavy zo začiatku 20. storočia (An unique postcard. Aerial view of Bratislava from early 20th century). Quark, č. 8, s. 23 - 25.

Letecká snínka Bratislavy z roku 1905 vo forme dobovej pohľadnice je skutočným unikátom. Má jedinečnú historickú hodnotu aj z obsahovej stránky. Zachytáva totiž v detailnej podorbnosti priestor Bratislavy pred ďalekosiahlymi, nezvratnými zmenami a súvislou zástavbou pôvodnej pririečnej krajiny, ktoré od základov vyvrátili podobu starého sveta.

Stiahni si článok (Download paper)