štvrtok 29. januára 2009

Výsledky analýzy časti výplne zaniknutého ramena Dunaja na Žitnom ostrove (príspevok k historickému rozšíreniu niektorých mokraďových druhov).

Pišút, P., Čejka, T., 2005. Výsledky analýzy časti výplne zaniknutého ramena Dunaja na Žitnom ostrove (príspevok k historickému rozšíreniu niektorých mokraďových druhov). In Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.) Říční krajina 3., Olomouc, s. 278-286.

Download pdf (Stiahnuť článok)

Sekundárny les na dne bývalého ramena a miesto sondy

Schematizovaný priečny profil bývalého ramena

Semienka Batrachium sp.

Žabník (Alisma sp.)

Mäta (Mentha cf. aquatica).

Semienka ostružiny ožinovej (Rubus caesius L.).

Šípovka vodná (Sagittaria sagittifolia L.), subfosílne (vľavo) a recentný exemplár.

Semeno leknice (Nuphar cf. lutea).

Semená haluchovky vodnej (Phellandrium aquaticum L.) a truskavca obyčajného (Hippuris vulgaris L.).

Kúsky bylí trste (Phragmites) resp. šachorovitých rastlín (Cyperaceae).

Kolienka tráv (Poaceae)

Ulitník Vallonia enniensis.

Ulitník Vertigo antivertigo