pondelok 3. januára 2011

Šúrsky les a Panónsky háj na starších mapách

Pišút, P., Timár, G., Vidlička, Ľ. 2010. Šúrsky les a Panónsky háj na starších mapách. In Majzlan, O., Vidlička, Ľ. (eds.) Príroda rezervácie Šúr. Ústav zoológie SAV, pp. 23-66. In Slovak, with English abstract, 1 Tab, 26 Figs.

Šúr a Panónsky háj v roku 1769 na chotárnej mape mape Svätého Jura, ktorú zhotovil Samuel Krieger. Dnešné hranice rezervácií sú vyznačené modrou a čiernou čiarou.
Nature Reserve Šúr and Panónsky háj woodlands on 1769 local manuscript maps by Samuel Krieger, that has been georeferred into the current S-JTSK system.
Download pdf (Stiahnuť článok)