štvrtok 5. februára 2009

Najstaršie mapky bratislavského Ružinova zo 16. storočia. Earliest manuscript maps of the Bratislava´s suburb Ružinov from the 16th century.

Pišút, P., 2004. Najstaršie mapky bratislavského Ružinova zo 16. storočia. Pamiatky a múzeá, 2, s. 44-48.

Download paper / Stiahni článok

Vých. časť dnešného Ružinova podľa mapky z 90. rokov 16. storočia. V strede Mlynský ostrov, oddelený Malým Dunajom a ramenom Karpfenwasser. Vpravo časť Grösslingu a lodné mlyny pri Dunajskom predmestí.

Hypotetická rekonštrukcia dunajského koryta pri Bratislave podľa mapiek z konca 16. storočia. Podklad = situácia podľa mapy z 50. rokov 20. storočia, stav spred výstavby sídlisk. Malé čierne šipky - smer brehovej erózie Malého Dunaja v 17. storočí.