pondelok 2. marca 2009

Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko).

Břízová, E., Pišút, P., Čejka, T., Uherčíková, E. 2007. Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko). In Měkotová, J., Štěrba, O. (eds.) Říční krajina 5, Olomouc, Přírodov. fakulta Univ. Palackého, s. 22-31.

Dowload pdf (Stiahnuť článok)